26/06/2022

  

ПГИИ (Профилирана гимназия за изобразителни изкуства) “Проф. Николай Райнов” е общинско училище, създадено от група художници, родители и ентусиасти през 1992 г. Основните принципи, залегнали в програмата му са индивидуалното творческо развитие на децата и създаването на конкурентноспособни млади творци. 

 

През учебната 2007/2008 г. гимназията създава първата в страната паралелка с професия “Компютърен график”, специалност “Компютърна графика”. Подготвя специалисти в областта на новите визуални технологии, които имат широко поле на реализация след завършване на обучението си в медиите, рекламната индустрия, уеб дизайна, киното и сценичните изкуства.

 

От 2006 г. ПГИИ е част от Асоциирани училища към ЮНЕСКО, а от 2017 г. е училище с иновативни методи на преподаване. Всъщност иновацията е залегнала още при първоначалното решение учебният процес в гимназията да започва в 9:00 ч. Нещо, към което много образователни институции в страната се стремят.

 

ПГИИ разполага с добра материална база. Има съвременно оборудвани компютърни зали, създаващи условие за изработването на мултимедийни проекти. Притежава графични таблети и подсветки за класическа анимация; студио за фото и видео заснемане със син и зелен екран; ателиета по Графика, Скулптура, Керамика; зала за лектории и прожекции; STEM кабинет за междупредметни връзки, за превръщане на знанията в умения, свързващи образованието с бизнеса.

 

 

Учебната програма на гимназията балансира удачно между специални и общообразователни предмети. Преподавателите са висококвалифицирани специалисти, които ежегодно актуализират професионалната си компетенция. Утвърдени творци, широко известни у нас и в чужбина. Това дава възможност на възпитаниците на ПГИИ да се ориентират кариерно и да се реализират успешно в широк диапазон от професионални направления. 

 

Днес, 30 години по-късно, творческият порив и ентусиазмът не само не са стихнали, но и водят до все по-сериозни резултати и академични постижения. ПГИИ предлага професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7. клас в специалността “Компютърна графика”.

По своята философия и перспектива ПГИИ е иновативно училище с подкрепяща творческа среда и отлична атмосфера за личностна реализация и развитие. В гимназията цари атмосфера на креативност, екипност и свобода. Отношенията между преподавателите и възпитаниците им са много близки. Основани на уважение, доверие  и взаимна коректност.

 

Заради високия образователен стандарт на преподаване, безспорната квалификация на учителите и успешната реализация на възпитаниците ПГИИ е все по-предпочитаната алтернатива на големите столични училища.

Уютно, малко и бутиково ПГИИ съумя да превърне дори отдалечеността си в предимство - предимството на чистия въздух, тишината и потъналия в цвят училищен двор, където далеч преди времето на пандемичните напрежения се провеждат зелени уроци, открити дискусии, пленери, тържества и срещи на поколенията.

 

Активното участие в културния афиш на столицата нарежда ПГИИ сред най-динамичните и бързо развиващи се образователни институции. Училището се заявява авторитетно в културното пространство. Преодолявайки ограниченията на онлайн обучението и изолираността само през 2022 г. гимназията реализира три значими изложби на своите възпитаници в знакови изложбени пространства като Ларгото, Столична библиотека, Фонд “13 века България” и "Триъгълната кула на Сердика", подкрепени, разбира се, от дългоочакваните експозиции на преподавателите и директора на училището. В проект са и други представителни изяви, чрез които гимназията ще отбележи своята годишнина.

 

Настоящият материал няма претенцията на изчерпи, проследи и опише всички аспекти на сътвореното, извървените пътища, завоюваните успехи, нито да обхване в пълнота пъстрата и вълнуваща летопис на гимназията, а да даде отговор на един от най-често задаваните въпроси, когато родители и деца вземат решение, накъде да поемат и кому да доверят гимназиалното обучение.

 

 

В раздел Витрина в сайта ни периодично можете да научавате за постижения
на наши бивши възпитаници:
https://pgii-nrainov.eu/bgr/vitrina

 

 

                 Защо ПГИИ?!

 

ПГИИ, защото през своята 30-годишна история училището поощрява и вдъхновява таланта, смелостта и увереността на възпитаниците си в собствените им сили.

 

 

ПГИИ, защото успехът е устойчиво сплитане на упорития труд с вдъхновението, труда и таланта.

 

 

ПГИИ, защото отзивчивостта и професионализмът не само допълват, но и обуславят реализацията на всяко пълноценно партньорство. 

 

 

ПГИИ, защото изкуството не е даденост. Изкуството е кауза, а каузите изискват не само страст и усилие, мислене и рефлексия, но и подкрепяща среда, а атмосферата в Профилирана гимназия за изобразителни изкуства “Проф. Николай Райнов” е именно такава.

 

 

ПГИИ, защото за 30 години от създаването си училището изразява своята признателност към образователните институции в страната за ценното и ползотворно сътрудничество, за навременната помощ и подкрепа през годините, без които нищо от стореното и казаното не би било същото.

 

 

… защото екипът и ръководството на ПГИИ искрено вярва, че в бъдеще заедно с възпитаниците си - минали, настоящи и бъдещи, ще продължи да работи за каузата на българската култура и образование.

 

           

Разгледайте снимки в които сме участвали >>

 

 

 

ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява

прием за учебната 2022/2023 г.

след 7-ми клас /последвайте линка »

 

 

 

 

 

 

-