Футболния отбор на гимназията взе "Купата на кмета" на район Сердика, като взе надмощие над съперниците си - тима на 14 СОУ...

Децата на район „Сердика” – здрави, спортуващи и толерантни”

Във връзка с реализиране на Програма за развитие на ФВС в Столична община, СО – район „Сердика” работи по проект „Децата на район „Сердика” – здрави, спортуващи и толерантни”, одобрен с Решение №158/13.03.2014 г. на Столичен общински съвет. Проектът напълно съответства с Общинската стратегия за развитие на Физическото възпитание и спорт в периода 2012 – 2020 г. на Столична община.

Същността на настоящия проект се изразява в провеждането на спортни състезания по лека атлетика, футбол, както и провеждане на Лятно училище за деца в неравностойно положение и от малцинствен произход. Участие в спортните прояви и Лятното училище ще вземат ученици от всички общински учебни заведения, разположени на територията на СО – район „Сердика”.Учениците ще имат възможността да проявят своите спортни заложби, чрез участието си в състезанията, което ще окаже положителен възпитателен ефект. Участниците, заели призови места ще бъдат наградени. По време на Лятното училище за учениците ще бъдат организирани турнири по футбол, плуване, плажен волейбол, шахмат, състезание по федербал, пешеходен туризъм в местността парк „Витоша”.

Проектът обхваща деца и младежи от ІII до Х клас на основните и средни училища в СО - район „Сердика”. Общият брой на участниците ще бъде около 300 ученици от осем училища (включително представители от малцинствата), разположени на територията на СО - район „Сердика”.

Участниците са на възраст, в която е необходимо въздействие върху тяхното физическо и интелектуално развитие.

Конкретните дейности по проекта са:

1. 16.04.2014 г. от 14.00 часа - турнир по лека атлетика, възрастови групи 3-4, 5-7 и 8-10 клас Спорната проява ще се проведе в двора на 58 ОУ „Сергей Румянцев”, кв. „Орландовци”

2. 15.05.2014 г. от 10.00 часа – турнир по футбол „За купата на кмета”, възрастови групи 5 – 7 клас, 8 – 10 клас Спортната проява ще се проведе на Спортен комплекс „Орландо спорт”, кв. „Орландовци”

3. 16.06. – 20.06.2014 г. – Провеждане на Лятно училище за деца в неравностойно положение и от малцинствен произход за ученици от 58 и 59 ОУ.

Всички дейности по настоящия проект ще се реализират в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.