Обучението в ателието има за цел учениците да овладеят елементите на графичния език: точка, линия, шрих, растер, фактури, петно, цвят...

В ателието по Графика и оформление на печатни издания учениците получат основни познания за графиката като изкуство. Запознават се с графичните жанрове: натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция, графичен цикъл, екслибрис.

Отпечатват творби в различни графични техники – високопечатни и дълбокопечатни. Създават печатни произведения – илюстрация, обложка, корица, форзац, гръбче, авантитул, титул и оформление на печатно тяло. Учат се да проектират илюстрация с различно предназначение, да изработват предпечатната подготовка и оформление на книгата, да проектират книги в електронен формат. Придобиват система от знания и умения за създаване на графични композиции, използвайки високопечатни -  линогравюра, и дълбокопечатни техники - суха игла, офорт, акватинта и смесени техники. Запознават се със законите на композирането. Проектират графично и дигитално. Използват шрифта при изработване на книжно тяло. Анализират литературен текст и се обучават в постигането на определена образност чрез илюстрации. 

Обучението в ателието има за цел учениците да овладеят елементите на графичния език: точка, линия, шрих, растер, фактури, петно, цвят. Да изграждат формата, материите и пространството чрез графични изразни средства, да използват и комбинират техники, да предават завършеност на творбата. Усвояват специфични правила за работа с различните материали: хартия, пера, четки, туш, резци и щихели, офортни игли, компютър.

В ателието по Графика се изучават тайните на инструментите, чрез които се създава графичната творба. Изработват се технически умения и навици при боравене с компютър и използване на различни програми, необходими за осъществяването на проектите.

 Ателието е оборудвано с графична преса и инструменти както и със специфични материали за отпечатването на графичната творба: компютър, скенер, принтер, таблети.