Учредяване на клуб към БЧК

        26/10/2020

 

ПГИИ е в приятелско-партьорски отношения с БЧК от зората на съществуването си. Институциите споделят общи ценности и визии за развитие и поведение. Ежегодно ученици от гимназията и преподавателите им даряват на организацията свои произведения, които се разпечатват и разпространяват като картички. Благотворителната дарителска кампания е с широк обществен отзвук и с високи хуманитарни постижения. Кампанията набира не само парични средства, но и все по-голяма популярност в страната и в чужбина.


В духа на това сътрудничество на 21.10.2020 г. в ПГИИ “Проф. Николай Райнов” се учреди младежка секция – Клуб към БМЧК с участието на ученици от гимназията, които се срещнаха със свои връстници от аналогични структури в НГДК “Св. Константин Кирил Философ” и ПГТ “Макгахан” - София. Почетни гости на събитието бяха Председателят на Столичната организацията на БЧК и зам. председател на НС на БЧК проф. Здравко Маринов и зам. директора на СО на БЧК г-жа Спаска Тасева.


Г-жа Румяна Трайкова, преподавател по История и цивилизации в гимназията, пое отговорността на регионално ниво да запознава децата с историята на БЧК и развитието на хуманността и благотворителността в европейската цивилизация.
Учениците гласуваха доверието си на съучениците си Гергана Дамянова от 9 клас, избрана за координатор и на Донна Цветкова, от 11Б кл. - зам.-координатор. Калина Стоянова от 10 клас ще бъде протоколчик на заседанията на клуб - “Подай ръка” към БМЧК, ПГИИ “ Проф. Николай Райнов”


Сред учениците от всички класове кипи благородна надпревара чия картичка ще поеме по пътя към благото и доброто. Провеждат се конферанси, обсъждат се възможности, търсят се решения, защото задачата е високоотговорна - набиране на средства за хора в неравностойно положение, топлина, храна и грижа за нуждаещ се, подкрепа и коледна прегръдка за някой загубил пътя или вярата си в правилната посока.

 

Желаем успех на кампанията и на новата структура на БЧК към ПГИИ “ Проф. Николай Райнов”.

 

 

ИЗЛОЖБА С ПОСТЕРИ НА КАРТИЧКИ НА ПГИИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ »