С радост и гордост съобщаваме, че Ния Иванова, ученичка от 9а клас е единствена лауреатка от София на Националния кръг на олимпиадата по италиански език за учебната 2018/2019 г. Националната комисия по организиране и провеждане на олимпиадата по италиански език на свое заседание определи трето място ...

Лауреатка на Националния кръг на олимпиада по италиански език

април 2018

 

С радост и гордост съобщаваме, че Ния Иванова, ученичка от 9а клас е единствена лауреатка от София на Националния кръг на олимпиадата по италиански език за учебната 2018/2019 г. Националната комисия по организиране и провеждане на олимпиадата по италиански език на свое заседание определи трето място на Ния Иванова сред учениците от IX клас в цяла България и я награди с грамота за постигнатия успех.