Етно мотиви

 16/06/2024

      Ученици от ПГИИ "Проф. Николай Райнов" взеха участие в подготовката на ПРОЕКТ ЗА ОЦЕНКА (САМООЦЕНКА) НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ „STESSIE“ - НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО. Под ръководството на преподавателя си Григор Григоров те нарисуваха картини на шевици по фолклорни мотиви, от различни региони на България. Тридесет делегати на международния проект, представляващи 7 държави, получиха картините с кратко текстово пояснение за символиката на всяка от една от шевиците. 

     Националният инспекторат по образованието участва в проект по програма Erasmus+, Key action 2 – „STESSIE“ за обучение на инспектори, оценители на качеството, доставчици на образователни услуги, директори и учители от партньорски страни в прилагане и оценка на инструментариум за (само)оценка и стимулиране на социалното включване в образованието. Партньори по проекта са 7 държави, представени от 10 организации, включващи Университета в Гент (Белгия) и инспекторатите/институциите за оценка на качеството на Баската провинция в Испания, България, Естония, Малта, Инспекторатите в Мадрид и Сърбия.

    TESSIE се предлага на 10 езика: френски, испански, холандски, естонски, английски, български, баски, сръбски, валенсиански и малтийски. Инструментът разполага с удобен за потребителите интерфейс.
Успешното реализиране на проекта STESSIE ще даде възможност на училищата за оценка на приобщаващите практики, самооценка на политиките, анализ на средата и практиките, като се гарантира, че училищните екипи активно насърчават разнообразието и приобщаването за да създадат среда, в която всеки ученик се чувства ценен, уважаван и приобщен.
   

 

    Началото на събитието по проекта беше отразено в участие на директора на НИО д-р Анелия Андреева и координатора на проекта Erik de Bou в предаването „Култура“ по БНТ.  Линк видео >

 

 

СПИСЪК НА АВТОРИТЕ
НА КАРТИНИТЕ С ШЕВИЦИ

9 клас:
Катерина Зиновиева

11 клас:
Анна Младенова
Алекс Василев
Божидара Емилова
Виолета Вълканова
Дафни Петрова
Димитър Матев
Ивон Георгиева
Калина Янова
Лора Стефанова
Маргарита Спасова

Всички млади художници бяха наградени с благодарствен адрес
от Национален испекторат по образованието.