ЗАЯВЛЕНИЯ

 

Заявление от родител за отсъствия по 62.ал1.т.3 НПО

 

Относно определена възможност за отсъствия на ученици до 5 дни наведнъж със заявление от родител /Приложение/