ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява

прием за учебната 2023 / 2024г .

на учениците след VII клас

в 1 професионална STEM паралелка

с професия „Компютърен график“ ,

специалност „Компютърна графика“


Паралелката е от 26 ученици - без интензивно и без разширено изучаване на англ. език /код: 1572/

Балообразуващите оценки са:
1 х НВО БЕЛ + 1 х НВО Математика + 2 х оценка от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство + 1 х оценка по БЕЛ + 1 х оценка за Изобразително изкуство от Свидетелството за завършено основно образование.

 

Имате по-голям шанс за прием в ПГИИ "Проф. Николай Райнов",
ако поставите училището на първо място като желание във формуляра за кандидатстване!

 

 

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
СЛЕД VII КЛАС

 дата на провеждане: 20.06.2023 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование (PDF) >                                          

Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (PDF) >

 Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование (PDF) >

 

Очаквайте скоро информация за училищата гнезда, в които ще получите съдействие за подаване на документи за кандидатстване.

Заявление за явяване на изпит по изобразително изкуство, децата получават в училището в което учат.