ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ ”

обявява:

Няма свободни места до утвърждаване на държавен план-прием от 26 ученици,

 незаети след II-ро класиране

в прием за учебната 2021 / 2022г.

 на ученици в VIII клас
в професионална паралелка с професия „Компютърен график“,
специалност „Компютърна графика“

една паралелка от 26 ученици, без интензивно и без разширено изучаване на английски език.

Балообразуващи оценки:

Оценките по български език и литература и математика от НВО, оценка от изпита за проверка на способностите по Изобразително зкуство. Оценките на изобразително изкуство, български език и литература от Свидетелство за завършено основно образование

 

 

ВАЖНИ ДАТИ

График
на дейността за организация, проверка и оценка на изпит от
националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната
година 2020/2021 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в
неспециализирани училища за учебната 2021/2022 г. съгласно Наредба № 10 / 01.09.2016
г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование
/ при изпълнение на заповед № РД 09-2121 / 28.08.2020 г в министър на образованието и
науката /

Линк към документа >>