Представяне на презентации по чужд език по професията

Открит урок на Таня Прокопиева преподавател по английски език с 12 клас

 

На 27.11 .2019 г. в часа по чужд език по професията ученици от  12 клас  в ПГИИ „Професор Николай Райнов“ направиха презентации по избрани от тях теми. Участваха три отбора по 4 ученика , които демонстрираха своите  знания по компютърна графика, английски език и презентационни  умения. Първият отбор – Едуард Хачикян, Георги Куртев и Валентин Гайдаров разказаха за живота на лешоядите. Вторият – Борис Неделчев, Иванна  Коруева, Калин Гeоргиев и Васил Кръстанов представиха режисьорския стил на Куентин Тарантино. Третият отбор-Никол Трифонова, Адрияна Иванова, Селена Тахирска и Цветелина Антонова  ни пренесоха чрез виртуална разходка в Барселона. След анализ и преценка на журито в състав:  Руслан Драгостинов и  Антон Николов, най- добрия отбор беше награден с книги на английски език с репродукции на известни художници. Гости на събитието бяха  преподаватели  от гимназията.