"ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА" 

музикална презентация от Слави Димов

22 ДЕКЕМВРИ 2017

-

Чрез редица примери в изнесената лекция, учениците видяха запазени инструменти и древни партитури, както и чуха мелодии и ритми, които са съпътсвали метаморфозите и историческото развитие на това велико изкуство от древността до съвремието ни.

 

Слави Димов е съвременен български композитор. Завършва Националната музикална академия проф. Панчо Владигеров в специалност "Композиция и дирижиране". Неговите теоретични изследвания са фокусирани върху областите на симетрични и комбинирани режими, хармонията, свързана с тях, както и пълния сериализъм в композиторите от 20-ти век. Прогресивното и новаторско мислене на Слави Димов се проявява както в неговите творби, така и в неговите теоретични анализи, основаващи се на нови начини за преосмисляне на модерната музика. Той композира в областта на симфоничната, камерната и соловата музика. Негови творби са изпълнявани както на българска, така и на европейска сцена.