Учениците имат възможност да се докоснат до истинско творчество и така да бъдат привлечени от високото изкуство, вълнуващо и съкровено.


Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" е общинско училище, което предлага  професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7  клас в специалността:  Компютърна графика. От 2017 г.  ПГИИ „Професор Николай Райнов“ е Иновативно училище, съгласно решение на Министерски съвет № 391 от 17 юли 2017 г. Целта на иновацията e създаването  на  Училищна образователна платформа  „Виртуален свят за творчество и знания“ за   постигане на високо качество на образователно-възпитателния процес чрез съчетание на съвременни образователни тенденции, традиции в учебния процес и развитие на интересите и способностите на учениците за подготовката им за професионално осъществяване в живота.

Гимназията подготвя специалисти в областта на новите технологии с възможност за реализация в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна и др.            

Училището разполага със съвременно оборудвани ателиета по живопис, графика, скулптура, керамика, компютърни зали с възможности за създаване на мултимедийни проекти, кино-фото студио, чудесна атмосфера за осъществяване на творчески процес.