-----

   ОТ ВИНТА

        23/10/2020

 

В тазгодишния Международен фестивал "От Винта" проведен в РКИЦ бяха представени широка гама от училищни и студентски проекти в сферата на авиацията, космонавтиката, транспорта, машиностроенето, IT технологиите, изкуствения интелект, корабостроенето, екологията, селското стипанство и много др.. С участието на Русия, България, Сърбия, Румъния, Украйна, Гърция и Турция.


В рамките на Фестивала са осъществени над 100 мероприятия, включително и научна конференция на тема: “Техническо и научно творчество за деца и младежи: вчера, днес, утре”, кръгли маси, семинари, майсторски класове, срещи по интереси, лекции, прожекции, изложби...


За втори, пореден път ПГИИ участва в престижния формат с 25 компютърни графики, оформени в мултимедиен проект. Представен беше и кратък филм за професионалната специалност на гимназията "Компютърна графика".