ПРОЕКЦИИ

        03/03/2020

 

На 24.02.2020 г. ПГИИ бе посетена от представители на фирма ТехноЛогика по Национална програма „ИТ бизнесът преподава”.

Идеята на Министерството на образованието и науката е да се осъществи ползотворно сътрудничество между технологични фирми и професионални училища чрез поредица от семинари и демонстрационни обучения.

В рамките на една година образователните институции и представителите на бизнеса ще обменят двустранно информация, за да създадат основата на успешно сътрудничество помежду си.

Първи, но важни стъпки, които проправят пътя на учениците ни към бъдеща професия, където освен технологични умения от тях ще се изискват и творческо мислене, и новаторски подход.

ТехноЛогика е едно от знаковите имена в ИТ сектора, особено когато говорим за прилагането на високотехнологични решения, за изпреварващо иновативно мислене, за партньорство в усвояването и адаптирането на софтуерни и хардуерни продукти, спомагащи успешната дейност и на други компании, и организации.

Пред учениците се демонстрира техника за сканиране на пластични скулптурни форми със специален 3D скенер. За няколко минути присъстващите в залата станаха свидетели на успешна триизмерна визуализация на гипсовата скулптура, която чрез софтуера на ЗD скенера получи нова проекция във виртуалното пространство. За бъдещите художници, аниматори, моделисти, а защо не и архитекти, подобна трансформация и последващата възможност за пространствена работа, скулптуриране и анимация създава много предимства за направата на визуални проекти, свързани както с точни технологични модели, така и с по-творчески посоки в различни сфери на изкуството.

Екипът на ТехноЛогика презентира възможностите и на 3D принтер, който от компютърно генериран файл, възпроизведе прецизно формата в умален вариант от пластичен материал.

В пространството на училищното обучение интегрирането на подобни нови технологии създава ползотворен контекст за междупредметно обучение и разширява възможностите за визуализация на учениците в различните ателиета и учебни кабинети.

 

Примерно видео YouTube

 

» ГАЛЕРИЯ СНИМКИ