В работен процес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   НА ФОКУС

        16/07/2020

 

Гледането и Виждането очертават различни начини на човешкото присъствие в света и различно качество на самото живеене.

Гледането е пасивен процес, който отчита  фактологията. Виждането помага да се надникне отвъд, да се проникне до същността на събитията и явленията. Само зрящите са в състояние да постигнат познание за себе си и за заобикалящото ги. Търсенето на дълбочината и смисъла на явленията е съчетаване на сетивното възприятие с интелектуалното осмисляне.

В този смисъл Фотографията е не само изкуство, съхраняващо мига, но и форма на активно възприемане на света. Улавяне причините и смисъла на явленията и покана те да бъдат търсени. Контури, състояния, детайли, светлина, сянка, мигновения, ритъм, абстракция, диалог, драматургия на образа, осмисляне на експеримента, закономерност на случайностите...

По програма Производствена практика ПГИИ отвори врати за гост преподаватели, които от 01 - 14. 07. 2020 г. проведоха курс по Фотография с учениците от 10 А и Б клас. Това е нова посока, различен хоризонт и своеобразно предизвикателство, продиктувано от срещата с външни лектори, доказани професионалисти, задаващи не само експертно, но и по-прагматично отношение към учебния процес. Включването на  изучаваните предмети в контекста на реалната житейска ситуация води до по-осъзнато и компетентно кариерно ориентиране. Създава платформа на активно взаимодействие и своеобразна конкуренция, която поражда качество.

Персоналното внимание, неформалното общуване, авторитетното менторство и уютната атмосфера на потъналия в покой и зеленина училищен двор, функционалните ателиета и динамичните работни пространства създадоха продуктивна творческа среда. В този контекст децата се запознаха със спецификата на работния процес. Осъзнаха дълбоката свързаност на  знаенето и моженето, на изучаваното в клас с възможността за професионална реализиция. Научиха се да взаимодействат по-ефективно помежду си, да градят цялостна концепция и да я подчиняват на поставената задача. Да гледат и да виждат. Да подреждат, обмислят и осмислят. Да знаят, на свой ред, какво да очакват и как да изискват. 


Увлечени и мотивирани, учениците създадоха великолепни кадри, даващи заявка за артистичния им талант и нестандартно художническо отношение към поставените задачи. Разшириха уменията и практическите си възможности за изразяване.


Високоефективната им работа впечатли лекторите доц. Александър Нишков и Цветан Игнатовски, които изказаха ласкаво мнение за възпитаниците на гимназията и им предрекоха бляскаво академично и професионално бъдеще.
Увлечени в работата, децата също откриха собствените си можения. Любопитството им ги поведе към нови посоки. Заинтригуваха се и осмислиха през различен ракурс необходимостта от школуваното методическо обучение. Междупредметните връзки на учебни дисциплини като Рисуване, Композиция, Графичен дизайн и други.  Усетиха удовлетворението от колаборацията, радостта от готовия продукт. 
Постиженията на учениците бяха презентирани пред по-широка аудитория. Това даде възможност за анализиране на постиженията и пропуските; за авторска защита на проектите и, разбира се, за аплодисменти.

 

Диляна Джибирова

 

 

» ГАЛЕРИЯ - Фото практика 2020