ПГИИ „Проф. Николай Райнов”  дава възможност за изява на младите таланти на гимназията в различни области чрез участието в проект: „Да направим училището привлекателно за младите хора”- «Успех» по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година и бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката.

ПГИИ „Проф. Николай Райнов”  работи  по проект  «Успех»  в следните области:  Здравословен начин на живот - Клуб „Игри за здраве”; Комуникативни умения на роден език – АРТ КЛУБ; Комуникативни умения на чужд език ЕВРОКЛУБ „Светът по-близо”; Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите – Клуб „Магията на числата и формите”; Културни компетентности - изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства - ателие: Пленер: „Градската среда в съвременния свят”; Дигитални компетентности-използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информация: КИНОКЛУБ „Фантазия”.

Участниците в извънкластните и извънучилищни дейности са на възраст от 14 до 19 години. Целта е учениците да развиват своето творческо мислене и идеи, както и да усвоят знания, които не са включени в учебния процес. Възможността училището да предложи дейности, които са желани от учениците, които биха направили училището желано е една прекрасна идея, която ще даде възможност за придобиване на практически умения в различните направления и генериране на идеи.


    На 21  и 23 април 2012 г. се проведаха първите представителни дейности на клубовете.