ИЗЛОЖБА В РУО-СОФИЯ

25 ЯНУАРИ 2019

-

На 25 януари Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов“ откри изложба, посветена на „ 24 януари - ден на образованието“ в уютното пространство на Регионално управление по образованието в София, етаж 5.

В експозицията училището се представя с визуални творения на учениците от ателиета „Компютърна графика и мултимедия“, „Графичен дизайн“, „Живопис“ и „Графика“.

Г-жа Ваня Кастрева, началник на РУО София-град, която със своите колеги бе домакин на събитието, произнесе топла реч за ролята на учителя и образователните институции в съвременното ни общество. Това мотивира ученици, част от които са и преки участници със свои творби в изложбата, да споделят свои мисли по повод на образователния процес в гимназията и да бъдат откровени за своите очаквания и стремежи.
Изложбата бе открита от проф. Здравко Маринов - председател на Столичната организация на БЧК и основател на ПГИИ „Проф. Николай Райнов“, който представи дейността на гимназията накратко и открои постиженията й в творчески и образователен план. Директорът на училището, Руслан Драгостинов с няколко думи подчерта ролята на иновацията, в която училището се развива успешно от 2017 г. досега.
По повод „24 януари -ден на образованието“ публикуваме обръщение на генералния директор на ЮНЕСКО, тъй като ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ е асоциирано училище към международната организация:

 

Одри Азуле
генерален директор на ЮНЕСКО

изявление по повод
"Международния ден на образованието - 24 януари 2019"

 Днес отбелязваме първия Международен ден на образованието, който беше официално обявен от Генералната асамблея на ООН през миналия декември. Това важно решение маркира основната роля на образованието в процеса на „ Трансформация на света: Програма  за устойчиво развитие 2030-та“.

Без включващо и даващо равни възможности като качество образование, даващо възможности за развитие през целия живот за всички, страните няма да могат да се преборят с порочния кръг на  бедността, който маргинализира милиони деца, младежи и възрастни. Без  амбициозна и решителна политика по отношение на образованието ние няма да можем успешно да работим  за  решаване проблема с промените в климата, да се приспособим и още по малко да постигнем равенство между половете към технологичната революция.

Този ден дава повод да препотвърдим основополагащите ни принципи. Първо, образованието е човешко право, обществена ценност и обществена отговорност. Второ, образованието е най-мощният инструмент в ръцете ни за подобряване на здравеопазването, за стимулиране на икономическото развитие, за отключване на потенциала и приемане на иновациите в изграждането на устойчиви общества.

 Данните показват мащаба на предизвикателството : 262 милиона деца и младежи не посещават училище; 617 милиона деца и юноши не могат да четат и да смятат; 40% от момичетата в Субсахарска Африка завършват основно образование, докато около 4 милиона деца и младежи бежанци са извън училище и с разбити животи поради въоръжени конфликти.

Светът не върви в правилната посока за осъществяването на цел 4 за устойчиво развитие и ние трябва да стимулираме глобалното сътрудничество и съвместни дейности. Нашето предизвикателство е да направим образованието достъпно за всички, като работим за включване и равенство на всяко ниво, за да не оставим нито едно отпаднало от образователния процес  човешко същество.

Изисква се специално внимание към момичетата, към мигрантите и бежанците; по отношение подкрепата на учителите и в структурираране на образованието и тренингите по такъв начин, който не създава неравни възможности по полов признак. Това изисква спешно мобилизиране на местните ресурси и международната подкрепа, защото цената на бездействието ще създава разделение, неравенство и изключване от обществото.

Като поканени да провеждаме  Международния ден на образованието, Юнеско призовава всички правителства и партньори да изведат образованието като техен водещ приоритет.

Ние всички сме заинтересовани от развитието на образованието и нека заедно активно работим, за да реализираме неговия потенциал.