В професията Компютърна графика учениците придобиват изобразителна и визуална култура, както и специфични технически познания, необходими за задълбочена работа с цифрови изображения. Усвояват умения да проектират обекти в двумерно и тримерно виртуално пространство, да измислят и реализират оригинален дизайн за съвременни визуални мултимедийни проекти, презентации, видеоклипове и реклами.

За повече информация посетете ателиета: КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА и ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

--------------------------------

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ГИМНАЗИЯТА
"ПРОФ.НИКОЛАЙ РАЙНОВ" 2018

--------------------------------

ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК" 

Кликнете на анимирана картинка»

Необходимите документи за кандидатстване в гимназията, бихте могли да намерите в раздел ПРИЕМ