РУСЛАН ДРАГОСТИНОВ

директор,
преподавател по Компютърна графика

ГАЛИНА ГЕНЧЕВА зам. директор,
преподавател по Графичен дизайн и реклама
АНА ИВАНОВА преподавател по Компютърна графика, Скулптура
АНТОН НИКОЛОВ преподавател по Рисуване, Живопис, Графика, История на изкуството и Предприемачество
СТЕФАН ЯНЕВ преподавател по Живопис, Рисуване
КРАСИМИР БОНЕВ преподавател по Живопис, Рисуване
СВЕТЛА ДЕЧЕВА преподавател по Графичен дизайн, Компютърна графика
ГРИГОР ГРИГОРОВ преподавател по Дизайн на печатни издания, Компютърна графика
ГЕРГАНА ИВАНОВА преподавател по Графични техники, Визуални изкуства
ДИЛЯНА ДЖИБИРОВА преподавател по Български език и Литература
ГАЛИНА БОЖИЛОВА преподавател по Математика, Информатика и Информационни технологии
ТАНЯ ПРОКОПИЕВА преподавател по Английски език
РУМЯНА ТРАЙКОВА преподавател по История, География
ГЕРГАНА КРЪСТЕВА - ТЕКНЕДЖИЕВА преподавател по Биология и Химия
МАРИЯ ДЖАЛЕВА преподавател по Спорт, СБУТ

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

АНТОНИН МИХНЕВ преподавател по Италиански език
ЕМИЛ ПОНЧЕВ преподавател в подготвителен курс по рисуване след 7 ми клас Изобразителна студия
ЗОЯ АНГЕЛОВА преподавател по Музика
ЦВЕТИ ПЕЕВА преподавател по Физика и астрономия
АНГЕЛ ИВАНОВ преподавател по Философия, Етика и право