РУСЛАН ДРАГОСТИНОВ

директор,
преподавател по Компютърна графика и мултимедия

ГАЛИНА ГЕНЧЕВА зам. директор,
преподавател по Графичен дизайн и реклама
ЛЮБОМИР МИНЧЕВ преподавател по Компютърна графика и мултимедия
АНТОН НИКОЛОВ преподавател по Рисуване, Живопис, Графика, История на изкуството и Предприемачество
СТЕФАН ЯНЕВ преподавател по Живопис и Рисуване
КРАСИМИР БОНЕВ преподавател по Живопис и Рисуване
СВЕТЛА ДЕЧЕВА преподавател по Графичен дизайн 
ВЪЛКО ЦЕНОВ преподавател по Скулпура
ЕМИЛ ПОНЧЕВ преподавател по Рисуване, Графика
ДИЛЯНА ДЖИБИРОВА преподавател по Български език и Литература
ГАЛИНА БОЖИЛОВА преподавател по Математика, Информатика и Информационни технологии
ТАНЯ ПРОКОПИЕВА преподавател по Английски език
РУМЯНА ТРАЙКОВА преподавател по История и География
ГЕРГАНА КРЪСТЕВА - ТЕКНЕДЖИЕВА преподавател по Биология и Химия
МАРИЯ ДЖАЛЕВА преподавател по Спорт, СБУТ

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

АНТОНИН МИХНЕВ преподавател по Италиански език
ГРИГОР ГРИГОРОВ преподавател по Дизайн на печатни издания
ЗОЯ АНГЕЛОВА преподавател по Музика
ЦВЕТИ ПЕЕВА преподавател по Физика и Астрономия
СИМЕОН СИМОВ преподавател по Визуални изкуства
АНГЕЛ ИВАНОВ преподавател по Философия, Етика и право
ЦВЕТАНА СТОЙКОВА психолог