Уведомяваме Ви, че ако присъствената форма на обучение по необходимост се промени в дистанционна, консултациите с преподавателя г-н Емил Пончев, могат да осъществяват на тел: 0889 990 448 или на следния имейл адрес: emilponchev@abv.bg