Обучението по Компютърна графика има за цел учениците да придобият изобразителна и визуална култура. Да навлязат в тайните на цифровите изображения...

В ателието по Компютърна графика се получат основни познания за ефектите на компютъризацията върху съществуващите културни реалии, каквито са фотографията и киното. Анализира се приносът и влиянието на възникващите нови форми – виртуална реалност, компютърни игри, мултимедийни проекти, реклама и др.. Посредством компютърни програми се опознават се основните формати на съвременните медии.

Ученикът се учи да прилага дигиталните технологии за създаване на изображения. Придобива система от знания и умения за създаване, обработка и манипулация на компютърни изображения. Прилага дигитални изображения за мултимедийна анимация. Запознава се с начина на създаване на форми като нет арт, видео арт и др.. Използва компютърни програми за монтаж на заснети материали и осъществяването им като мултимедиен продукт.

Обучението по Компютърна графика има за цел учениците да придобият изобразителна и визуална  култура. Да навлязат в тайните на цифровите изображения. Да усвоят умения да разпределят, селектират, маскират и заменят области от изображението. Да усвоят тънкостите за подготовка на изображения за Интернет. Да усъвършенстват техниките за редактиране, въвеждане на движения и надписи, цифрови видео и звукови ефекти. Да монтират визуален материал, заснет с цифрова камера. Да реализират анимации и интерфейси.

Ателието по Компютърна графика  е оборудвано с компютри, аудио-визуална техника, скенери, принтери, таблети, цифрови фотоапарати, цифрова камера, мултимедиен проектор и др.