Лице и гръб на албума по
НП "Иновации в действие"
отпечатан в сравнително
малък тираж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изкуството изгражда мостове, създава крепости, съхранява традиции, преодолява граници, снема различия. Изкуството е конвентируемо винаги и навсякъде, а както разбрахме в ситуация на пандемия, повдига духа и е опора на свободата. Само по себе си то е свобода, полет, необятност и смисъл!

Изкуството във всичките му форми има силата да носи радост. Да дава, да осмисля, да изразява... Противодейства на инерцията и води до израстване. Изгражда корективи и превръща “моето” в “наше”. Път е към промяна и себеоткриване. Изкуството е жива вълна от въздействие и взаимодействие, приемственост и приятелство, а те формират ДОВЕРИЕ.

Да цениш, да се наслаждаваш на красотата и най-вече да умееш да я създаваш е висша привилегия. Хората на изкуството носят пламъка, който поддържа живота и са така щедри да го споделят с нас - публиката. В резултат от личностното им развитие и израстване всички ние достигаме до колективна трансформация, осмисляйки творчеството като начин на живеене, на мислене и взаимодействие със света; като свобода, динамика, реализация и откривателство, стремеж към знания и усъвършенстване.

Съвместната работа на ПГИИ с други училища и образователни институции по програма “Иновации в действие” изгражда виртуален свят за знания, създава платформа за проактивно взаимодействие между ученици и преподаватели в извънучебно време, позволявайки осмислянето на изкуството като духовно състояние и социално взаимодействие.

Диляна Джибирова

 

Посетете YouTube страницата на гимназията »

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

 

Национална програма за иновационен обмен „Иновации в действие“ предостави прекрасната възможност Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов“ да проведе съвместни срещи с две други училища. В периода от 11 ноември до 21 ноември 2019 година учители от гимназията споделиха с колегите си от 105 СОУ „Атанас Далчев“ гр. София и ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Шумен свои успешни иновационни подходи, прилагани в обучението. Колегите от другите училища представиха  своите новаторски подходи и достижения, чрез които повишават интереса на своите възпитаници към обучение в училищната среда. Така се получи една наистина плодотворна среща.  Учителите и учениците бяха провокирани творчески.

От 2017 година гимназия „Професор Николай Райнов”прилага в  образователния процес софтуерния продукт на Майкрософт „Офис 365“, на чиято основа училището изгради своя облачна образователна платформа „Виртуален свят за творчество и знания“. Чрез функционалността на този комуникационен източник учителите създават допълнително мултимедийно съдържание към част от своите уроци. Този метод предоставя възможност на преподавателите да предоставят свое онлайн съдържание на учениците от конкретното учебно заведение, до което те да имат достъп от своята класна стая или смартфона си, на всяко място, където се намират - в градския транспорт, по време на ваканционен период или ако са възпрепятствани от непредвидени обстоятелства.

Учениците също имат привилегията да публикуват свои авторски разработки или други, направени в екип по даден предмет, в личния си акаунт или този на класа в платформата. Освен да споделят своите постижения с преподавалите, учениците имат възможността и да оформят свое портфолио, което да благоприятства представянето им при кандидатстване за работа или участие в по-голям проект.

В  своята 27- годишна история художествената гимназия „Проф. Николай Райнов“ винаги е търсила разнообразни иновационни подходи. Това е основната причина свободата и индивидуалното развитие на учениците да бъдат основа за изграждането им като успешни творци.

 В динамичния свят, в който живеем, творческото общуване между богатството на традицията и ракурса на съвременните дадености гарантират стойностен междуличностен диалог между учители и ученици. Училището се превръща в комуникационен център, в който се раждат и толерират нови идеи, насърчава се цялостният творчески капацитет на децата, което им помага да открият и развият своята уникалност.


Фотоалбумът по проекта - видео представяне »

 

 

Ако всe още имате въпроси свързани с гимназията,
посетете страницата »