Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Резултатите от положените изпити вече са обявени.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

 

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден; със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

Важни дати, свързани с кандидатстването:

 1. Получаване на служебни бележки до 2 юни 2019 г.
 2. Подаване на документи за участие в приема на ученици по наредба №10 от 01.09.2016 г. от 3 до 5 юли 2019 г. вкл.

Подаването става само по електронен път:

 • Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничания. Попълването е през сайтаhttps://priem.mon.bg/, Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за една специалност от професия за всяко заявено училище. Броят на желанията не е ограничен. За  специалноста “Компютърна графика“, за която кандидатствате в ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство. 
  След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си. 
  Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никави промени и не можете да подавате друго Заявление.

 

 • За да имате успех при класирането в паралелките в ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ трябва да напишете в списъка с желанията на първо място от списъка.
  Прилагаме пример, в който виждате подреждането и действителния код, който характеризира паралелката.

 

Желая да участвам в класирането в следните училища на територията на РУО, София-град

Поредно желание Пълно наименование на училището, профил или специалност от професия

КОД

 

1. ПГИИ "Проф. Н. Райнов" - Компютърна графика 3081
2. Друго училище и специалност  
3. Друго училище и специалност  
4. Друго училище и специалност  
5. Друго училище и специалност  

 

 1. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 11 юли 2019 г. вкл.
 2. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за втори етап на класиране – до 16.07.2019 г.

На Всички желаем успех!

 

Изтеглете файловете:

Указания за подаване на документи за кандидатстване за учебната 2019/2020 година

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 Как се кандидатства онлайн?

 

 

ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява

прием за учебната 2019/2020 г.

на 1 паралелка след завършен 7 клас

с професия КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК

специалност КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА,

без интензивно и без разширено

изучаване на език.

 

Балообразуващи оценки:

1. Национално външно оценяване по БЕЛ и математика.
2. Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.
3. Оценки от Свидетелството за завършено основно образование
след 7 клас по: изобразително изкуство и БЕЛ.

-

Балообразуване – максимален бал - 500 точки:


1. Брой точки от националното външно оценяване по БЕЛ и математика,
2. Удвоеният резултат от изпита за проверка на способностите
по изобразително изкуство
3. Брой точки от Свидетелството за завършено основно образование след 7 клас по: изобразително изкуство и БЕЛ

 -

Необходими документи:

1. Свидетелство за завършено основно образование.
2. Служебна бележка от резултата от оценките от националното външно оценяване по БЕЛ, математика и от изпита за проверка
на способностите по изобразително изкуство.
3. Медицинско свидетелство

-

-

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС
   

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГИМНАЗИЯТА "ПРОФ.НИКОЛАЙ РАЙНОВ" , 2018 година