ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

 обявява допълнителен прием за учебната 2017/2018 г.  

за заемане на малкото свободни места в паралелките с професия

"КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК",

 специалност "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"

Прием за ученици завършили 7 клас.

За повече информация ни позвънете:

  

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" е общинско училище /не е частно и няма такси за обучението!/, създадено през 1992 г., което предлага професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7 клас, в специалността Компютърна графика.  

Подготвя специалисти в сферата на новите технологии с възможност за реализация в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна и др.  

Училището разполага със съвременно оборудвани компютърни зали с добри условия за създаване на мултимедийни проекти, ателиета по живопис, графика, скулптура, керамика, чудесна атмосфера за осъществяване на творчески процес.


График за дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017-2018 година
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ след VII клас

Указания за подаване на документи за кандидатстване

УЧИЛИЩА - ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

УЧЕБНО–ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Уважаеми кандидати,

В ПГИИ „Професор Николай Райнов“ се кандидатства с изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.

Изпитите за проверка на способностите се полагат на територията на областта, в която учениците са завършили VII клас, в определено от началника на регионалното управление на образованието училище.

За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието /в училището, в което учат/ от 05.5.2017 до 10.05.2017 г.  Подаденото заявление от ученика се препраща по служебен ред на началника на регионалното управление на образованието, на територията, на което ученикът ще полага изпита.

Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство, се организира от училището, което е определено от регионалното управление на образованието и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието.

Изпитът ще се проведе на 02.06.2017 г. ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява

прием за учебната 2017/2018 г.

на 2 паралелки след завършен 7 клас

с професия КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК

специалност КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

една паралелка от 26 ученици с разширено изучаване
на английски език;


и една паралелка от 26 ученици без интензивно и без разширено

изучаване на език (английски език).

 

Балообразуващи оценки:

1. Национално външно оценяване по БЕЛ и математика.
2. Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.
3. Оценки от Свидетелството за завършено основно образование
след 7 клас по: изобразително изкуство и БЕЛ.

-

Балообразуване – максимален бал - 500 точки:


1. Брой точки от националното външно оценяване по БЕЛ и математика,
2. Удвоеният резултат от изпита за проверка на способностите
по изобразително изкуство
3. Брой точки от Свидетелството за завършено основно образование след 7 клас по: изобразително изкуство и БЕЛ

 -

Необходими документи:

1. Свидетелство за завършено основно образование.
2. Служебна бележка от резултата от оценките от националното външно оценяване по БЕЛ, математика и от изпита за проверка
на способностите по изобразително изкуство.
3. Медицинско свидетелство

-

-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ГИМНАЗИЯТА "ПРОФ.НИКОЛАЙ РАЙНОВ"  - ПРИЕМ 2017 / 2018