ВАЖНО!

ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява допълнителен прием за учебната 2015/2016 г.

за заемане на свободните места в професия КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК”,

специалност КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

с прием след завършен 7 клас

Необходими документи:

Удостоверение за завършен 7 клас

Служебна бележка за оценките от приемните изпити след завършен 7 клас:

по Български език и литература, математика и изобразително изкуство.

Може да се приложи служебна бележка, удостоверяваща оценката от изпита по изобразително изкуство, положен в училищата по изкуства към Министерство на културата.

Медицинско свидетелство

Документите се подават в канцеларията на ПГИИ „Проф. Николай Райнов”.

При записване се прилагат оригиналите на посочените документи

За повече информация позвънете ни на тел.: 02/ 936 74 40;  GSM: 0884 801 478

-


-

ВИДЕО ПРОЕКТИ - ПГИИ "Проф. Николай Райнов"

XII клас 2014 - Визуални изкуства и Компютърна графика

Представяме ви видео микс от заснети етапи на творчески процес на учениците в подготовката на дипломните им проекти. 

- сториборд; 

 - снимане с HD видео камера; 

 - векторизация

 - 3Д моделиране и анимация; 

 - 2Д класическа и компютърна анимация; 

 - монтаж и постобработка на кадри >>

 

 

ТВОРЧЕСКАТА СВОБОДА – ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ

ПГИИ "Професор Николай Райнов" е профилирана гимназия с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно.

Гимназията предлага професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7 и 8 клас в специалностите: Компютърна графика, Графичен дизайн и Художествена керамика.

Гимназията е създадена през 1992 г. като общинско училище. Основните принципи, залегнали в програмата на училището са индивидуалното творческо развитие на децата и създаването на конкурентноспособни млади творци.

През учебната 2007/2008 г. гимназията създаде за първи път в България паралелка с професия Компютърен график, която подготвя специалисти в областта на новите визуални технологии, които имат широко поле на реализация след завършване на обучението си в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна...

» Подробна информация може да намерите в раздел УЧИЛИЩЕТО

 

Полезна информация за висшите училища: http://rsvu.mon.bg

 

 

 


Филмът може да видите на страницата ни във Фейсбук или на директни линкове:  БНТ ЧАСТ 1  БНТ ЧАСТ 2

 

 

Записването на учениците от VII клас, които са приети на втори етап на класиране в ПГИИ „Проф. Николай Райнов”, ще се извърши от 04.07.2011 г. до 06.07.2011 г. с оригиналите на документите им в училището.