Уважаеми кандидати,

В ПГИИ „Професор Николай Райнов“ се кандидатства с изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.

Изпитите за проверка на способностите се полагат на територията на областта, в която учениците са завършили VII клас, в определено от началника на регионалното управление на образованието училище.

За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието /в училището, в което учат/ от 05.5.2017 до 10.05.2017 г.  Подаденото заявление от ученика се препраща по служебен ред на началника на регионалното управление на образованието, на територията, на което ученикът ще полага изпита.

Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство, се организира от училището, което е определено от регионалното управление на образованието и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието. Изпитът ще се проведе на 02.06.2017 г. 

              

Подробна информация за кандидатстването в нашата гимназия тази година, ще намерите в раздел "ПРИЕМ" на сайта: http://www.pgii-nrainov.eu/bgr/priem

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" е общинско училище /не е частно и няма такси за обучението!/, създадено през 1992 г., което предлага професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7 клас, в специалността Компютърна графика.  

Подготвя специалисти в сферата на новите технологии с възможност за реализация в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна и др.  

Училището разполага със съвременно оборудвани компютърни зали с добри условия за създаване на мултимедийни проекти, ателиета по живопис, графика, скулптура, керамика, чудесна атмосфера за осъществяване на творчески процес.

 

-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ГИМНАЗИЯТА "ПРОФ.НИКОЛАЙ РАЙНОВ"  - ПРИЕМ 2017 / 2018

-

 ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК" 

Кликнете на анимирана картинка»

 

 

ТВОРЧЕСКАТА СВОБОДА – ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ

ПГИИ "Професор Николай Райнов" е профилирана гимназия с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно.

Гимназията предлага професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7 и 8 клас в специалност "Компютърна графика".

Гимназията е създадена през 1992 г. като общинско училище. Основните принципи, залегнали в програмата на училището са индивидуалното творческо развитие на децата и създаването на конкурентноспособни млади творци.

През учебната 2007/2008 г. гимназията създаде за първи път в България паралелка с професия Компютърен график, която подготвя специалисти в областта на новите визуални технологии, които имат широко поле на реализация след завършване на обучението си в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна...

» Подробна информация може да намерите в раздел УЧИЛИЩЕТО

-

 

 

 

-

ВИДЕО ПРОЕКТИ - ПГИИ "Проф. Николай Райнов"

 

 

-

Полезна информация за висшите училища: http://rsvu.mon.bg

 

 

 


Филмът може да видите на страницата ни във Фейсбук или на директни линкове: 

БНТ ЧАСТ 1  БНТ ЧАСТ 2

 

Записването на учениците от VII клас, които са приети на втори етап на класиране в ПГИИ „Проф. Николай Райнов”, ще се извърши от 04.07.2011 г. до 06.07.2011 г. с оригиналите на документите им в училището.