РУСЛАН ДРАГОСТИНОВ

директор, преподавател по Компютърна графика и мултимедия

ГАЛЯ ГЕНЧЕВА зам. директор, преподавател по Графичен дизайн и реклама
АНТОН НИКОЛОВ преподавател по Рисуване, Живопис, Графика, История на изкуството и Предприемачество
СТЕФАН ЯНЕВ преподавател по Живопис и Рисуване
КРАСИМИР БОНЕВ преподавател по Живопис и Рисуване
СВЕТЛА ДЕЧЕВА преподавател по Графичен дизайн 
ВЪЛКО ЦЕНОВ преподавател по Скулпура
ЕМИЛ ПОНЧЕВ преподавател по Рисуване, Графика и Илюстрация
РОСИЦА ЛОЗАНОВА преподавател по Български език и Литература
ГАЛИНА БОЖИЛОВА преподавател по Математика, Информатика и Информационни технологии
ТАНЯ ПРОКОПИЕВА преподавател по Английски език
МАЛИН МАРИНОВ преподавател по История и Английски език
МАРИЯ ДЖАЛЕВА преподавател по Спорт

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

МАРИЯ МАНОЯН преподавател по Италиански език
ГЕРГАНА ТЕКНЕДЖИЕВА преподавател по Биология и Химия
РУМЯНА ТРАЙКОВА преподавател по География и икономика
ЦВЕТИ ПЕЕВА преподавател по Физика и Астрономия
СИМЕОН СИМОВ преподавател по Визуални изкуства
ЕЛЕНА ВЕЛИНОВА преподавател по Философия, Етика и право
ЦВЕТАНА СТОЙКОВА психолог